Identita||Třetí kapitola

21. prosince 2013 v 5:01 | Ami |  Identita
Ahoj! Touhle dobou nejspíš spím a potom jedeme do Vídně! Možná bych sem mohla hodit nějaké fotky :) Mno, uvidíme :) Užijte si kapitolu a komentujte prosím!

PIŠTE, CO BYSTE CHTĚLI POD STROMEČEKProbudila mě palčivá bolest v lýtku. Co to? Vždyť to včera vypadalo tak hezky. Z úst mi unikl přidušený sten. Zhluboka jsem se nadechla a čekala jsem dokud se bolest nepřežene. Chvíli jsem jen tak seděla a zírala do tmy. Přemýšlela jsem, co asi dělá moje teta se strýčkem, kteří bydlí v Anglii. Přemýtala jsem, co by bylo teď kdybych se podle otcových pokynů přestěhovala teď už s mrtvým bratrem do Anglie. Na věci by to nic nezměnilo. Mí rodiče by byli stále mrtví. Ale co když ne! Ozval se nadějný hlásek v mé hlavě. Ne, to určitě! Okřikla jsem ho v duchu. Bezva, už si povídáš sama se sebou! Posměšný hlásek v koutu mé mysli pořád provokoval, až jsem to nevydržela.

"Tak dost!!!" Okřikla jsem ho vduchu i nahlas. Zděšeně jsem si zakryla dlaní ústa a tiše naslouchala, jestli neuslyším kroky. Nic! Všude byl klid. Najednou mi zakručelo v břiše a já zkřivila tvář do úchylně vtipného úšklebku. Začala jsem se zvedat do sedu. Lýtkem mi projelo nepříjemné škubnutí. Tiše jsem zasyčela a pokračovala v pokusu vstát. Mezi mým blbkovitým mluvením sama se sebou se skoro rozednilo. Konečně se mi podařilo postavit. Moje nohy byly ošklivě poškrábané a lýtko vypadalo ještě hůř, ale naštěstí bylo zacelené a už na něm byly jen strupy. Pomalu jsem se vydala z místnosti ven. Do nohy mi vystřelila bolest. Pokračovala jsem dál, až jsem vyšla na chodbu, ve které to vypadalo pustě. Sem tam svítila nějaká pochodeň. Šouravým krokem jsem se vydala dál. Došla jsem k nějaké místnosti, ze ketré byly slyšet hlasy. Z tónu toho hlasu jsem poznala, že je podrážděný. Poznala jsem ten hlas, který mluvil s Maggie v tu chvíli, kdy se za mnou chtěla jít podívat. Teda jestli to byla ona. Nakoukla jsem do místnosti a raději jsem se přitiskla ke zdi, protože se nějaká žena otočilá mým směrem. Chvíli jsem tam stála přitisknutá u stěny, když v tom nějaká žena vykřikla.

"Poslouchá nás!" Zakryla jsem si dlaní ústa. Uslyšela jsem kroky. Ze dveří vykoukla Maggie a zářivě se na mě usmála. Ústy naznačila "Ahoj". Maggie zastrčila hlavu a za chvíli se ze dveří vyřítil Michael. Jakmile do mě málem narazil, přejel si mě od hlavy až k patě. Zářivě se na mě usmál. Zapotácela jsem se, jelikož mi do nohy vystřelila bolest. Michael mě chytil a pomohl mi najít stracenou rovnováhu. Zazubil se na mě.

"Ahoj Claro, vypadá to, že ti je líp," mrknul na mě. Vděčně jsem se na něj usmála.

"Ahoj," odpověděla jsem tiše. Všimla jsem si, že nás ty lidi pozorují. Odkašlala jsem si a Michael se na mě zmateně zadíval. Pokynula jsem mu hlavou k těm lidem a on přikývl. Vzal mě pevně za ruku a šli jsme společně do té místnosti. Místnost něbyla tak holá jako všechny ostatní, na stěnách visely obrazy a uprostřed stál obrovský stůl. Michael mě vedl pře všechny lidi. On, Amanda a Maggie se na mě usmívali, ale ostatní ne. Všichni, témeř všichni se na mě koukali nenávistným pohledem. Michael si odkašlal.

"Ehm, lidi! Tohle je Clara," usmála jsem se. Několik tváří se rozjasnilo, pár se jich uvolnilo, ale většina jich byla naštvaná. Zděšeně jsem polkla. Ještě pořád jsme se drželi s Michaelem za ruce. Nevím, jestli jsem se mu vytrhla, ale nejspíš ano, protože se po mně koukl. Dívala jsem se před sebe a snažila si uchovat kamenou a bezvýraznou tvář, takovou, kterou jsem se celá ta léta snažila ovládnout. Michael začal něco vykládat, z útržků jsem poznala, že je to to, co jsem mu vyprávěla první den. Zrovna jim vyprávěl o tom, jak jsem přežívala. Někdo si pobaveně odfrkl.

"A to jako máme věřit, že tahle "holka" se schovávala a přežívala sama?" To byl ten muž, který mluvil s Maggie a ten, co mluvil než jsem přišla. Michael se nadechoval k odpovědi, ale já ho předstihla.

"Máte pravdu! Nepřežila jsem sama!" Začala jsem a Michael po mě hodil nechápavý pohled. Usmála jsem se na něj.

"Nebyla jsem sama. Vydržela jsem tam venku rok. Byla jsem sedmnáctiletá holka! Půl roku jsem žila s jedním chlapcem. Byl o rok starší, ale byl to můj přítel...A po čase se ukázalo, že i něco víc, ale osud mi ho vzal. Před mýma očima! Viděla jsem ho umírat. Umřel mi v náručí! Ty zvířata...Našli nás a...Přepadli, on se mě snažil chránit, ale sám přišel o život. Poté jsem půl roku přežívala sama. Vládní mi vyvraždili rodinu i mého přítele. Zapřísáhla jsem se, že se za ně pomstím...A když už k tomu mám možnost, tak mě chcete zabít? Tomu říkate, že jste lidi?" Byla jsem tak naštvaná, že jsem byla celá rudá zlostí. Předstoupila jsem k nim blíž a odhrnula jsem si hnědé vlasy ze zátylku. Jak jsem předpokládala, všichni se naklonili, aby viděli lépe. Po chvilce jsem spustila vlasy zpět a otočila jsem se k nim tváří v tvář. V některých už bylo pochopení, soucit, v jiných zase rozpačité pocity, někomu tekly slzy, ale našli se i tací, kteří neprokazovali nic. Vzadal jsem to a odešla zpět k Michaelovi, ten na mě obdivně hleděl. Došla jsem k němu a zašeptala mu do ucha, že chci odejít.

"Chci pryč!" Řekla jsem lehce. Přikývl. Vzal mě za loket a odváděl mě pryč. Koutkem oka jsem zahlédla, že Maggie jde za námi. Viděla jsem Amandu, jak vybízí ženy, ale i muže k něčemu, ale už jsem nestihla zaregistrovat k čemu. Michael mě vedl do pokoje. Ohlédla jsem se. Za námi šla Maggie a ze dveří vycházela Amanda. Otočila jsem se zpět. Jakmile jsme přišli do pokoje, vytrhla jsem se z Michaelova sevření a začala jsem kulhat k posteli. Michael chtěl začít protestovat, ale raději to vzdal. Založil si ruce na prsou a upřeně se na mě díval. Začaly mu cukat koutky úst. Zadívala jsem se na něj.

"Co je?" Zeptala jsem se pobaveně. Michael se usmál, přešel k mé posteli a sedl si vedle mě. Chtěl mi něco říct, ale zarazil se, když do pokoje vkráčela naštvaná Amanda. Opřela se o zeď a já naklonila hlavu nastranu, abych viděla do dveří. Za Amandou šel zástup dívek, žen i mužů. Obdivně jsem hvízdla. Michael vedle mě zalapal po dechu. Otočila jsem k němu hlavu a uviděla jeho rozzáření výraz. Otočil ke mně hlavu a mrkl na mě.

"Tak co?" Amanda se na nás uculila. Už jsem zmínila, že vypadá tak na dvacet? Pětadvacet? Uznale jsme s Michaelem přikývli. Michael si odkašlal a chopil se slova. V místnosti bylo namáčknuto asi patnáct lidí.

"Tak jo, lidi!" Michael chvíli hledal slova a já jsem přemýšlela, jestli bych...No, ani na to nebudu myslet! Začala jsem poslouchat Michaela, protože na mě zaraženě hleděl. Nechápavě jsem nadzvedla obočí. Už, už se nadechoval k odpovědi, ale zarazila ho jedna stařena.

"Prokristapána! Nechte ji chvíli! Nevidíte, jak je z toho všeho nervózní?" Stařena byla stará a vrásčitá, ale očividně moudrá. Věnovala jsem jí vděčný pohled. Ona se však jenom usmála. Ohlédla jsem se na Michaela. Ten seděl vedle mě jako zaražený. Otočil ke mně omluvně hlavu. Ústy naznačil: "V pořádků?" Přikývla jsem. Odvrátil se odemě a začal zase mluvit. Moc jsem mu nevěnovala pozornost. Pořád jsem se vracela k té osudné noci, kdy to všechno začalo. Také jsem myslela na to, co jsem jim v záchvatu vzteku vyprávěla. Nebyl ani čas na oběd a mě se začaly klížit oči. Vyskočila jsem na nohy a v lýtku mně nepříjemně píchlo. Zapotácela jsem se a málem jsem narazila do nějaké ženy. Naštěstí mě nějaký muž chytil za loket a já stačila najít stracenou rovnováhu. Vděčně jsem se na něj usmála. Otočila jsem hlavu a zjistila, že mě Michael se zájmem pozoruje. Povytáhl obočí a já se na něj zamračila.

"Jsi v pořádku?" Neodpověděla jsem, když jsem pořád neodpovídala, přešel ke mně a chytil mě za ruku. Nechápavě jsem se na něj zadívala.

"Claro? Jsi v pohodě?" Zamrkala jsem. Když jsem lehce přikývla, usmál se na mě a pustil mě. Na mé kůži, kde mě držel jsem pořád cítila jeho dotek. A...A nic! Přesteň snít! Víš, jak to dopadlo minule? Ozval se posměšný hlásek v mé hlavě. Sklapni! Okřikla jsem ho. Vyrazila jsem z místnosti. Nevím, kam jsem měla namířano, když v tom mi cestu zastoupila mohutná postava. Pomalu jsem zastavila a začala couvat. Muž se otočil tváří ke mně a ve stínu jsem uviděla, jak se mu zableskly zuby. Vydechla jsem a vydala jsem se k tomu muži. Když jsem byla u něho, chtěla jsem se kolem něj protáhnout, ale on mi zastoupil cestu a chytil mě za ramena a pžitiskl mě ke zdi. Začala jsem kopat a máchat rukama kolem sebe. Napřáhl se a...

Plesk!

Vrazil mi facku. Hlava se mi zvrátila dozadu. Tvář mi začala otékat. Začala jsem na něj syčet a vykřikovala jsem všelijaká sprostá slova, která by dáma umět neměla.

"Pusť mě ty bastarde! Pusť!" Zařvala jsem na něj. On se jen pobaveně usmál.

Plesk!

Další facka. Tvář jsem měla úplně rudou. Už jsem na to neměla nervy a jen jsem kopala a škrábals.

Plesk!

Další! Hlava se mi zvrátila a uhodila jsem se do hlavy. Na chvíli se mi zatmělo před očima. Muž mě pustil a já jsem sjela po zdi na zem. Zhroutila jsem se a v očích mě začaly pálit slzy. Muž si ke mně klekl a zašeptal mi do ucha:

"Brzy se uvidíme, krásko!" Zavrčela jsem mu do tváře a on se ušklíbl. Zvedl se a odešel. Koukala jsem se za ním dokud mi nezmizel z dohledu. Ušklíbla jsem se a sykla bolestí. Tvář jsem měla celou opuchlou. Začala jsem se pomalu zvedat. Chtěla jsem se vrátit zpátky, ale nemohla jsem se tam ukázat s opuchlou tváří. Proto jsem se vydala opačnou chodbou, neznámo kam.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Calla Calla | 21. prosince 2013 v 10:37 | Reagovat

Coooo??? :D Omg.. Tohle bylo opravdu úžasný. Já jaksi nemám slov. :D Prostě bombastický a nehorázně se těším na další kapitolu. :) :DD

2 klub-mladych-umelcu klub-mladych-umelcu | 21. prosince 2013 v 20:45 | Reagovat

Kdo to sakra byl?!! Ty mě chceš asi zabít ne? Z tohodle budu mít jednou infarkt a budeš mě mít na svědomí..:D Je to dokonalá kapitola a už se moc těším na další a doufám, že tomu divnýmu chlápkovi nakope prdel.. :D

3 Violett Violett | Web | 21. prosince 2013 v 22:50 | Reagovat

Užasné, ale myslím si, že mně chceš zabít. Co byl sakra zač ten s timi fackama -.-" Nemohu se dočkat další kapitolky a doufám, že bude brzo :D

4 Ellnesa Ellnesa | 22. prosince 2013 v 8:50 | Reagovat

Super, super, super! Kdo to ksakru byl?! A kde ta holka vlastnĕ je?! Jo a...Vánoce ve Vídni...?

5 Ewiline Ewiline | E-mail | Web | 22. prosince 2013 v 8:59 | Reagovat

Wau!! Co to bylo za inteligenta?? xD O:)
No, už se těším na další :D
Vídeň je hezká - my tam byli v pátek! :D Ale i tak má svoje mouchy.. .O:) :D

6 Xanya Xanya | Web | 22. prosince 2013 v 13:09 | Reagovat

To je nějakej magor,ne? :-D Plesk,plesk,plesk! Taky by mě zajmalo kdo to byl. Asi nějakej šílenej bodyguard. :-D A strašně se těším na další kapitolu. :3
Jinak pod stromeček... S mou inteligencí bych nejradši navrhla jednorázovku o Santovi,kterej dostane do ruky sekeru,ale spokojím se s nějakou normální krvavou jednorázovku. :-P A nebo další kapču Identity. :-D

7 Wendyss Wendyss | E-mail | Web | 22. prosince 2013 v 13:43 | Reagovat

:OO Nenapínej nás už tak! :-D  :-D  :-D  Další, a rychle :P

8 Nemesis Moriko Nemesis Moriko | E-mail | Web | 22. prosince 2013 v 13:54 | Reagovat

Super! Rychle rychle rychle další, jinak budeš mít na svědomí několikanásobný kolaps a následnou smrt několika místních návštěvníků:-D

9 Grejsi Grejsi | Web | 22. prosince 2013 v 15:38 | Reagovat

Nádhera :O Krásně píšeš ;-)

10 Wiky Dream Wiky Dream | Web | 22. prosince 2013 v 15:52 | Reagovat

Kdo tohle je? :-D :-D Honem, honem další kapitolu, začíná to být docela dost hustý no , já chci další kapitolu! :-)

11 Kačíí Kačíí | Web | 22. prosince 2013 v 16:23 | Reagovat

Docela by mě zajímalo kdo to byl :-D  :-D
Chudák holka, těším se na další :-)  :-)  :-)

12 Angela Angela | Web | 22. prosince 2013 v 16:55 | Reagovat

Ten konec... byl nečekaný. :D Hrozně by mě zajímalo, kdo to byl. :-D Rychle potřebuji další kapitolu, doufám, že tu brzy bude. :D

13 Ami Ami | E-mail | Web | 22. prosince 2013 v 20:02 | Reagovat

[1]: Jé, díky! Mně to příjde děsně divný! I když mě to baví víc jak LO :-D

[2]: To je překvapení!!!
Ne, vážně bych Tě nechtěla zabít! Kdo by mi sem potom chodil? Jó, taky doufám, že se mi podaří mu v blízké budoucnosti nakope prdel :-D

[3]: To je takovej ichtyl :-) Pokusím se, aby tady byla co nejdřív :-)

[4]: Hmm, to byl debil! A kde je...To já ještě nevim, né kecám :-) To bude v další kapitole, teda v té po té nové, která bude, tak po ní :-D Čili...5. kapitola?

[5]: To je děsně inteligentní človíček!
Jo, Vídeň je celkem pěkná, ale jak jsi řekla a ještě tam byla děsná zima :-D

[6]: Áno, magor! To mě těší!!!!
A na Vánoce mám něco lepšího! :-D

[7]: Budu se snažit!

[8]: Ježiš, to né! Kdo by sem pak chodil?

[9]: Kujů!!! :-D

[10]: Blb! :-D Děkuju a budu se snažit :-D

[11]: Jak vydíš! nejsi sama :-D

[12]: Jo, taky bych řekla :-D Mělo to skončit tím, že se měla jít vyčůrat :-D

14 Aurélie Aurélie | Web | 22. prosince 2013 v 22:49 | Reagovat

ten konec se ti fakt povedl :) píšeš skvělé povídky :)

15 DorkaJ. DorkaJ. | Web | 26. prosince 2013 v 14:44 | Reagovat

Zaujímavá kapitola a ten koniec...Teraz môžem do neviem kedy dumať nad tým, kto bol ten fackovací blb a prečo jej vlastne ublížil. Aj keď pri zmienke o tom ako jej neznámy zastal cestu som si hneď spomenula na muža čo pred ostatnými spochybnil jej výpoveď. 8-O Veď najbližšie uvidíme :)

16 Joss Joss | E-mail | Web | 28. prosince 2013 v 11:51 | Reagovat

Preboha, čo sa jej to stalo na konci? Už som zvedavá na pokračovanie, skutočne zaujímavá kapitola, celkom sa to.. zamotáva? Na konci mi jej bolo ale naozaj ľúto.. :/

17 Ilía Ilía | Web | 29. prosince 2013 v 18:24 | Reagovat

Co to bylo za magora todle to?! Honem další kapitolu! :-D
...a ještě jednou...co to bylo za magora???

18 enes-blog enes-blog | E-mail | Web | 1. ledna 2014 v 20:05 | Reagovat

Ta facka byla nejlepší. A le mít opuchlou tvář.. to není žádná prča :-(

19 enes-blog enes-blog | E-mail | Web | 1. ledna 2014 v 20:05 | Reagovat

jo a co to bylo za bastarda(když už jsi ho tak nazvala)?

20 Katie Katie | Web | 2. ledna 2014 v 12:13 | Reagovat

No hned jdu číst další kapitolu =)

21 Kikča Kikča | E-mail | Web | 30. ledna 2014 v 23:01 | Reagovat

Krása :D hned jdu na další kapitolu :D

22 Kessi Kessi | Web | 3. února 2014 v 15:45 | Reagovat

Páni, úžasný pokračování. Michael se mi začíná líbit :D Tak trochu pomaloučku :D Asi půjdu hned na další kapitolu :D A ten hlas co se s ní dohaduje, fakt dobrý!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama